Mad Max: Fury Road 2015

در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از زمین باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای بدست آوردن واجبات زندگی حاضرند یکدیگر را بکشند. مکس، مردی کم حرف که زن و بچه اش را از دست داده است، به تنهایی سفر می کند و در جستجوی صلح می باشد

کارگردان:
  • George Miller

نویسنده:
  • George Miller
  • Brendan McCarthy

تاریخ انتشار: 2015
metacritic icon 8.6/10
IMDb icon 8.1/10
  • محصول کشور: آمریکا
  • زبان: انگلیسی